Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
9226 7113 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
7223 38df 400
Reposted frompotatos potatos viamerydocholery merydocholery
3621 8ea9 400
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaBalladyna Balladyna
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaBalladyna Balladyna

July 27 2017

0184 312a 400
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viagreymouse greymouse
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viagreymouse greymouse
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagreymouse greymouse
0025 7352 400
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viarajska rajska

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viagreymouse greymouse
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted frominkacz inkacz viagreymouse greymouse
0813 bb26 400
Reposted fromnameherhope nameherhope viazapachsiana zapachsiana
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady vianotoco notoco
1502 537e 400
1718 cd9a 400
Reposted fromdarkanes darkanes viaBalladyna Balladyna

June 18 2017

4861 1917 400
Reposted frommuhuhu muhuhu viamerydocholery merydocholery
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso

June 12 2017

4808 2d74 400
Reposted fromfilology filology viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl