Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

3373 8f44 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparadiso paradiso

May 23 2017

6121 7007 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
3697 1bd1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
5272 a8b1 400
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
2454 83c5 400
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBalladyna Balladyna
9518 3e41 400
Reposted fromcavovo cavovo viaBalladyna Balladyna
5953 908b 400
Reposted fromDennkost Dennkost viaBalladyna Balladyna

May 10 2017

0994 ca6b 400
Reposted frombrumous brumous viamerydocholery merydocholery

May 09 2017

4579 e5d6 400
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love viaBalladyna Balladyna

May 08 2017

May 07 2017

9427 056f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourhabit yourhabit

May 02 2017

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

Reposted fromdotknij dotknij vianiedonaprawienia niedonaprawienia

May 01 2017

3697 1bd1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaam am

April 29 2017

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl