Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

March 18 2017

5545 ca4e 400

March 10 2017

Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz vialifesucks lifesucks

February 21 2017

Reposted fromjasminum jasminum viasowaaa sowaaa
6184 e4c3 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaBalladyna Balladyna
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaBalladyna Balladyna

July 09 2015

2599 9f05 400
Reposted fromscorpix scorpix viaconvoitise convoitise
5411 73fc 400
Reposted frommonam monam viaparadiso paradiso

July 08 2015

Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viawisniowysad wisniowysad
4920 3843 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viawisniowysad wisniowysad
5057 286b 400
Reposted fromcarol91 carol91 viaparadiso paradiso
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viawisniowysad wisniowysad
7905 3838 400
Reposted fromretaliate retaliate viawisniowysad wisniowysad
Play fullscreen
"Nie chcę Ciebie na zawsze,
nie schowasz nas na dnie. 
Tak mało mnie we mnie jest,
i nie zobaczysz, że patrzę na Ciebie inaczej.
Nie chciałeś mnie takiej mieć..."
Reposted byVileHopex3 VileHopex3

June 28 2015

Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viana-zakrecie na-zakrecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl