Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

4861 1917 400
Reposted frommuhuhu muhuhu viamerydocholery merydocholery
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso

June 12 2017

4808 2d74 400
Reposted fromfilology filology viastarryeyed starryeyed
8908 091f 400
Reposted fromstrzepy strzepy viaelentarie elentarie
4460 a2b2 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viayveee yveee

June 08 2017

9427 056f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
4756 5858 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viayveee yveee

June 07 2017

1085 53ee 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viasplendiid splendiid

June 06 2017

8670 40c5 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaginger-gato ginger-gato
Reposted fromjasminum jasminum viasowaaa sowaaa

June 04 2017

June 03 2017

9649 1d06 400
Reposted fromAngusJames AngusJames viahomczi homczi
9448 c811 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
9061 6ab3 400
Reposted fromheroes heroes viawisniowysad wisniowysad
0453 4e31 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
4283 0832 400
Reposted fromkyte kyte viahomczi homczi
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl